Інноваційний принцип побудови комунікації на засадах краудсорсинга

Основними сервісами для комунікації між користувачами Національної комунікаційної платформи є Форум та Блоги.

 

Форум

 

Форум в межах Національної комунікаційної платформи дозволяє авторизованим користувачам  створювати (ініціювати) проблемні теми, які стосуються питань функціонування ОСББ, з їх подальшим обговоренням шляхом постингу (розміщення повідомлень) з окремих питань цих тем. Користувачі можуть коментувати заявлену тему, задавати запитання щодо неї та отримувати відповіді, а також самі відповідати на запитання інших користувачів форуму і надавати їм поради. За темою також можуть організовуватися опитування. Реакція на опитування та оцінка повідомлень відбуватиметься шляхом голосування (за принципом “Facebook”). 

 

Блоги

 

Блоги в межах Національної комунікаційної платформи виконують комунікативну функцію, функцію самопрезентації, саморозвитку та освітню функцію. Вони можуть об'єднувати людей за інтересами (енергоефективність, житлово-комунальні проблеми, тощо); за допомогою блогів також можливо просувати ідеї, товари і послуги.

 

Форум та Блоги можуть використовуватися для здійснення різного роду он-лайн консультацій.

 

Краудсорсінг (англ. Crowdsourcing, crowd - «натовп» і sourcing - «використання ресурсів») - залучення до вирішення суспільних проблем широкого кола осіб для використання їх творчих здібностей, знань і досвіду за типом субпідрядної роботи на добровільних засадах із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій.

 

Таким чином, комунікаційна концепція Національної он-лайн платформи передбачає залучення потенціалу всіх користувачів сайту: авторизованих адміністраторів (голів правління ОСББ), авторизованих користувачів (членів ОСББ), місцевих  партнерів (місцева влада, комунальні підприємства, ресурсопостачальні організації, місцеві (регіональні) фінансові установи, що кредитують галузь, енергосервісні компанії, підрядні (будівельні) організації, дистриб'ютори енергоефективних матеріалів і устаткування, місцеві виробники енергоефективних матеріалів і устаткування, місцеві некомерційні організації, місцеві ЗМІ) та національних партнерів Проекту (центральні органи державної влади, фінансові установи національного рівня, міжнародні та іноземні донори і грантодавці, виробники енергоефективних матеріалів і устаткування, некомерційні організації національного рівня, центральні ЗМІ), інших авторизованих відвідувачів. 

Комунікаційна концепція Національної он-лайн платформи передбачає, що користувачі через комунікаційні сервіси підніматимуть проблемні питання, активно їх обговорюватимуть, та, використовуючи потенціал самих користувачів платформи, шукатимуть шляхи вирішення проблем.